Vägavstängning

GPLINK 3m och 6m

GPLINK är en trafikbarriär i armerad betong som med hjälp av den patenterade skarven
skyddar personer och egendom som vistas bakom den, samtidigt som den mjukt
och följsamt leder påkörande fordon tillbaka i vägens riktning.
Barriärlementen kan användas för permanenta eller temporära ändamål itrafiken, runt byggarbetsplatser eller som skydd för känsliga objekt som har höga
krav på säkerheten.


DELTA

Deltablock har marknadens smalaste arbetsbredd
Kräver minimalt utrymme, liten deflextion och låg vikt i förhållande till liknande produkter.


Signalljus

Signalljus och trafiksignalsystem är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö och framkomlighet för trafikanter vid vägarbeten. Våra portabla signalljussystem är smidiga och enkela att förflytta och smidiga att montera. Olika programval gör också systemet enkelt att anpassa till olika trafiksituationer.


Körplåt

Körplåt har varit standardvalet i årtionden och är fortfarande det bästa alternativet i vissa miljöer. Exempel om du har tillgång till lyftkran, behöver täcka faktiska hål i marken, tung trafik, trafikerade vägar, ingen tid för kompromisser, inget krav på miljökrav och föreskrifter, etc. stora grundarbeten.


Gångbro

Gångbro för överbryggning av hål i vägen eller liknande hinder som exemplevis vid schakt i gångbanan.
Gångbron garanterar en stadig och säker passage. Försedd med halkskydd, höga fotlister och robusta räcken.
Standardbredd på alla gångbryggor i aluminium är 1,3 m.


TA-Balk 3m

TA Balk är en tung avstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö.


Miniguard

Miniguard är en skyddsklassad stålbarriär. Barriären finns även i rött och gult för ökad synlighet. Till Miniguard finns tillbehör för att montera staket, byggstängsel, sidomarkeringsskärmar, osv.


Staket

Staket är ett bekvämt och enkelt sätt att dela av ytor. Detta raka, kraftiga skydd är lämpligt för att sätta upp tillfälliga bommar på till exempel gator och parkeringsplatser, byggarbetsplatser och industrilokaler. Sätt upp flera omkretsbarriärer för att skapa säkra gångvägar och säkerhetsavståndszoner och minska risken för olyckor på både offentliga platser och arbetsplatser.


Bygg Staket

Bygg Staket är ett bekvämt och enkelt sätt att dela av ytor. Detta raka, kraftiga skydd är lämpligt för att sätta upp tillfälliga bommar på till exempel gator och parkeringsplatser, byggarbetsplatser och industrilokaler. Sätt upp flera omkretsbarriärer för att skapa säkra gångvägar och säkerhetsavståndszoner och minska risken för olyckor på både offentliga platser och arbetsplatser.


Trafikbuffert

Trafikbuffert är effektiva skydd för både trafikanter och vägarbetare. Våra trafik- och däckbuffertar är godkända och finns i flera modeller för olika användningsområden.


Farthinder

Farthinder är ett trafikhinder som sätts upp för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till mycket olyckor. Farthinder kan bestå av så kallade fartgupp i gatan. Andra former av farthinder inkluderar att låta trafiken köra en slalomsväng mellan hinder, samt förträngningar som gör det svårt att möta andra fordon.